Att få vara barn

På Waldorfförskolan arbetar vi för att barnen skall få uppleva livsglädje och skapa en positiv självbild. Det kan skapas genom att låta barnen få vara barn. Genom att låta barnen mogna i sin egen takt och att få växa in i livet, skapas en längtan hos barnet att, när det är moget, få hjälpa till och göra som sina förebilder.

Comments