Att vara förälder

Ängsklockans Barnträdgård är ett föräldrakooperativ, vilket betyder att föräldrarna utgör en viktig roll i verksamheten.

Ett nära samarbete mellan förskola och föräldrar leder till större inblick i och inflytande över det som sker på förskolan för barnens familjer. Detta skapar trygghet och tillit som bidrar till god utveckling hos barnen.

Hos oss är föräldrar välkomna att delta i årstidsfester som arrangeras av pedagoger och barn.

Vi har föräldramöten och utvecklingssamtal två gånger per år ibland fler om behov finns.


Comments