DEN EKOLOGISKA MATEN OCH MILJÖN

Ängsklockans Barnträdgård har  fått mottaga Borlänge kommuns miljöpris 2015!

PRISMOTIVERINGEN LÖD: Genom att helt utesluta miljöfarliga leksaker till barnen, servera ekologisk vegetarisk mat, ha väggar målade med bivaxlasyr, ta med barnen till återvinningsstationen varje vecka och lära dem hur man källsorterar gör förskolan en bra insats för miljön. Förskolan vill motarbeta slit-och-släng-samhället och lära barnen att ta hand om naturen. 

LÄS ARTIKELN I DD >>


INSPIRERANDE MILJÖ

Miljön är harmonisk och konstnärligt utformad för att inspirera barnen till lek, gemenskap och lärande. Verksamheten utgår från barnens behov och intressen. Leken ses som betydelsefull och ges ett stort utrymme på förskolan. En god fungerande lekmiljö är av central betydelse då barnen genom leken vinner kunskap om världen.

I leken övas en mängd färdigheter som socialt samspel, språkutveckling, fantasi och motorik.  Varje barn har möjlighet till ett reellt inflytande över sin dag på förskolan genom sina egna val av aktiviteter och lekar. Barnen lär gärna genom efterhärmning, och de härmar i sin lek vad de sett och upplevt.  Därför är det betydelsefullt att de vuxna runt barnen utför meningsfulla sysslor både ute och inne, som kan ge näring till barnens lek. Återkommande inslag är olika hantverk, baka bröd och att vårda förskolan tillsammans.

Sång, musik, sagor, rim, ramsor och gemensamma lekar finns med varje dag. De äldre barnen ägnar sig även åt konstnärliga aktiviteter som målning, bivaxmodellering, vävning och arbeten De äldre barnen deltar i och gestaltar mer medvetet de återkommande årstidsfesterna på förskolan.

ekologisk mat på förskolan