Språket och berättandet

Språket är mångsidigt. Berättelser, sagor, sånger, rim och ramsor är viktiga inslag under dagen. De är oftast anpassade till årstiderna och låter barnen uppleva rytmen i ord och musik. Vi dramatiserar små berättelser och har dockspel.
I Waldorfpedagogiken är berättandet av en saga viktigt. Det finns en speciell kvalitet i de muntligt berättade sagorna. Man får direktkontakt med barnen och de utvecklar ett levande bildtänkande som ligger till grund för den vuxna människans flexibla tänkande.

Den rytmiska upprepningen är även betydelsefull för att utveckla minnet. Sagorna berättas många gånger, och sagans innehåll går då på djupet.