Vi föräldrar


FÖRÄLDRAKOOPERATIV
Ängsklockans Barnträdgård är ett föräldrakooperativ, vilket betyder att föräldrarna utgör en viktig roll i verksamheten. Ett nära samarbete mellan förskola och föräldrar leder till större inblick i och inflytande över det som sker på förskolan för barnens familjer. Detta skapar trygghet och tillit som bidrar till god utveckling hos barnen.

Hos oss är föräldrar välkomna att delta i årstidsfester som arrangeras av pedagoger och barn.

Vi har även föräldramöten minst två ggr per år.

JOURVECKAN
Familjerna har även en jourvecka där vissa sysslor ska utföras tex hämta mat till förskolan, vara i verksamheten en eftermiddag då pedagogerna planerar samt en grundligare städning av förskolan på helgen.
Det är ni föräldrar som sitter i styrelsen vilket gör att ni kan påverka verksamheten.