Välkommen till Ängsklockans barnträdgård

Ängsklockans Barnträdgård är en waldorfförskola belägen i ett lugnt villaområde i Borlänge. Verksamheten bedrivs som ett föräldrakooperativ med 21 barn, fyra pedagoger och en kokerska/matpedagog.

2015 fick vi tack vare vårt kontinuerliga miljöarbete mottaga Borlänge kommuns miljöpris >>

Vår förskola har en härlig trädgård med fruktträd och trädgårdsland, där vi odlar grönsaker, kryddor och blommor.

Förskolans verksamhet grundas på och styrs av den reviderade läroplanen för förskolan, Lpfö 18 och "En väg till frihet" som är alla waldorfförskolors gemensamma styrdokument. Genomförandet av målen i läroplanen har på vår förskola en waldorfpedagogisk inriktning.

- Små barngrupper

- Ekologisk mat

- En lugn, trygg atmosfär

Varje dag har sin syssla. Här står bakning på agendan.

Adventsträdgård är en av de fina festerna som vi har på Ängsklockan. Här deltar både barn och familjer och dessutom deltar varje år många av de barn som tidigare gått på förskolan.